1-3 ημέρες

FC460PH ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE
Διπλός ανιχνευτής υψηλής απόδοσης (συνδυασμός οπτικού - θερμοδιαφορικού)
Ενδείκνεται για ανίχνευση σε όλα τα παράγωγα καύσης

54.50€
72.66€
FC460PH

FC460PH ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ADDRESSABLE
Διπλός ανιχνευτής υψηλής απόδοσης (συνδυασμός οπτικού - θερμοδιαφορικού)
Ενδείκνεται για ανίχνευση σε όλα τα παράγωγα καύσης