Φωτιζόμενη οθόνη
Ελληνικό Μενού
Κατάλογος 50 ονομάτων και αριθμών
Καταγραφή 20 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων

39.93€
57.04€
ALCATEL C350

 • Φωτιζόμενη οθόνη
 • Ελληνικό Μενού
 • Κατάλογος 50 ονομάτων και αριθμών
 • Καταγραφή 20 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων
 • Ανοιχτή ακρόαση
 • Αναγνώριση κλήσης στην αναμονή
 • Λειτουργία επανάκλησης και σίγασης
 • Κλείδωμα πληκτρολογίου
 • Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος
 • Λειτουργία συναγερμού (αναζήτησης τηλεφώνου)
 • Συναγερμός λειτουργίας εκτός εμβέλειας