1-3 ημέρες

•1 πίνακα συναγερμού PC9155, 32 ασύρματων ζωνών
• 1 πληκτρολόγιο LCD WT5500
• 1 ασύρματο Radar WT-8904W
• 1 ασύρματο μπουτόν WT-8989
• 1 μαγνητική επαφή WS-8945W
• 1 μπαταρία 2.3 Ah
• 1 εσωτερικό μετασχηματιστή

590.24€
843.20€
KIT895-4EUGR

Πακέτο ασύρματου συναγερμού χωρητικότητας 32 ζωνών που περιλαμβάνει:

 • 1 πίνακα συναγερμού PC9155, 32 ασύρματων ζωνών
 • 1 πληκτρολόγιο LCD WT5500
 • 1 ασύρματο Radar WT-8904W
 • 1 ασύρματο χειριστήριο WT-8989
 • 1 μαγνητική επαφή WS-8945W
 • 1 μπαταρία 2.3 Ah
 • 1 εσωτερικό μετασχηματιστή 

 

Χαρακτηριστικά Πίνακα:

 • 4 LDC πληκτρολόγια
 • 16 ασύρματα μπουτόν ελέγχου
 • 16 κωδικοί χρήστη
 •  500 buffer συμβάντων
 •  Επιλογή επικοινωνίας GPRS/ IP 
 • 4 τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας 
 • 2 ακροδέκτες εισόδου/ εξόδου
 • Ενσωματωμένη σειρήνα 85dB
 • Τοπικό & εξ’ αποστάσεως downloading