1-3 ημέρες

-∆ιευκολύνει την εξώλκευση σε δυσπρόσιτα σηµεία,χωρίς να καταστρέφει τα µπεκ

160.70€
200.88€
U08860005

-∆ιευκολύνει την εξώλκευση σε δυσπρόσιτα σηµεία,χωρίς να καταστρέφει τα µπεκ