Σε απόθεμα

Ολοκληρωμένο πακέτο ανίχνευσης διαρροών υγραερίου που περιλαμβάνει:
► Πίνακα πυρανίχνευσης 2 ζωνών
► Ανιχνευτές υγραερίου 2 τεμάχια
► Αυτόνομη φαροσειρήνα
► Μπαταρίες γαι τη λειτουργία του συστήματος

337.28€
LPG pack

Μοναδικό πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης υγραερίου για όλους τους χώρους. Το σύστημα περιλαμβάνει :

1
       
ORION MINI Συμβατικός πίνακας δύο ζωνών, προσφέρει μια δημιουργικά σχεδιασμένη και αισθητικά ευχάριστη λύση απαιτήσεων μικρότερου κόστους και λειτουργικής απλότητας
Ποσότητα:
x1
 
2
       
► Wizmart NB-983-LP-24 ανιχνευτής προπανίου
Ποσότητα:
x2

 

 

         
3
         
SIR / ZFV Εξωτερική, Αυτοπροστατευόμενη & Ανατροφοδοτούμενη Piezo Σειρήνα
Ποσότητα:
x1
 
4
UL-12V 7AH
► Συσσωρευτής μολύβδου χωρητικότητας (1.3Ah)
Ποσότητα:
x2
 
5
UL-12V 1.3AH
► Συσσωρευτής μολύβδου χωρητικότητας (2,3AH)
Ποσότητα:
x1