Σε απόθεμα

► Κεντρικός πίνακας 8 ζωνών IDS 805
►Πληκτρολόγιο LED 8 Ζωνών
► Κωδικοποιητής για επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων
► 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι και 1 έξοδος στο πληκτρολόγιο
► 15 κωδικοί χρηστών
► Μνήμη 200 γεγονότων
► Εξαιρετική προστασία έναντι σε κεραυνούς / υπερτάσεις
► Περιλαμβάνει μεταλλικό κουτί
► Ενσωματωμένος μετασχηματιστή 30VA

168.64€
210.80€
ids-805

 • Κεντρικός πίνακας 8 ζωνών επιτηρούμενων από τερματική αντίσταση
 • Πληκτρολόγιο LED  8 ζωνών
 • Tamper για όλες τις ζώνες
 • 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι και 1 έξοδος στο πληκτρολόγιο
 • Επιπλέον ζώνη πανικού στο πληκτρολόγιο
 • Κωδικοποιητής για επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής
 • Δυνατότητα αυτόματης όπλισης & ρύθμισης χρόνου απόκρισης ζωνών
 • 2 ανεξάρτητα προφίλ όπλισης STAY
 • 3 τρόποι γρήγορης όπλισης
 • Όπλιση STAΥ χωρίς χρόνο, Όπλιση STAY με χρόνο εξόδου, Ολική όπλιση AWAY
 • Έως 15 κωδικοί χρηστών και μνήμη 200 γεγονότων
 • Εξαιρετική προστασία έναντι σε κεραυνούς / υπερτάσεις
 • UP / Download με τη χρήση λογισμικού της IDS σε περιβάλλον Windows μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το IDS modem
 • Δυνατότητα ασύρματου δέκτη BUS της IDS για όπλιση / αφόπλιση / όπλιση STAY / πανικό
 • Τροφοδοτικό 750 mA
 • Περιλαμβάνει μεταλλικό κουτί 24,5 χ 26,5 χ 7,5 cm με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 30VA.

xaraktiristika-ids-805