1-3 ημέρες

Λεπτή και μοντέρνα σχεδίαση ▪ Ασύρματος ανιχνευτής με επίβλεψη προσφέρεται στους 433MHz
και 868MHz

207.72€
G550

Λεπτή και μοντέρνα σχεδίαση ▪ Ασύρματος ανιχνευτής με επίβλεψη προσφέρεται στους 433MHz
και 868MHz ▪ Εμβέλεια 6 μέτρων και γωνία κάλυψης 360º προστατεύει ένα ολόκληρο δωμάτιο με
έναν αισθητήρα ▪ Ανιχνεύει σπάσιμο από διάφορους τύπους γυαλιού ▪ Απλές αλκαλικές μπαταρί-
ες 3x AAA με επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας ▪ Προκαθορισμένη ρύθμιση ευαισθησίας για ασφαλή
εγκατάσταση ▪ Αναγνωρίζει συγκεκριμένο μοτίβο σπασίματος τζαμιού σε όλο το φάσμα ήχων ▪
Ανάλυση κρουστικού κύματος ▪ Υψηλή προστασία από σήματα RFI και EMI ▪ Ξεχωριστά διατίθε-
ται και συσκευή παραγωγής ήχων για δοκιμή του ανιχνευτή.